TUTKIMUS

Kuva: Hanna Saario

Tutkimusalaani on päihdepsykiatrinen epidemiologia, erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän riskitekijät päihdekäytölle. Kiinnostukseni tutkia varhaisia päihdekäytön riskitekijöitä heräsi vaikeasti päihdeongelmaisten hoidossa kohtaamistani haasteista. Kliinisessä työssäni liki jokaisella vaikeasti huumeriippuvaisella potilaalla ilmeni runsaasti ongelmia jo lapsuusiässä.


Päihdetutkimuksessa kehityksellinen näkökulma tuottaa arvokasta tietoa päihteidenkäytön taustoista. Koen merkityksellisenä, että tutkimustulokset ovat sovellettavissa terveydenhuollon tarpeisiin. Toiveenani on, että tutkimustulosten pohjalta voitaisiin kehittää hoitoonohjausta ja huomioida ennaltaehkäisyn mahdollisuudet päihdeongelmien vähentämisessä.


Tutkijana olen perehtynyt kysely- ja rekisteritutkimuksen tekemiseen. Teen yhteistyötä useiden eri tutkijaryhmien kanssa (mm. Oulun yliopiston Pohjoissuomen 1966 ja 1986 syntymäkohorttitutkimukset, Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus sekä Turun yliopiston Kansanterveystieteen laitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Maamu-tutkimushanke sekä THL:n Neuvolaserologian laboratorio)


Olen toiminut yhden väitöskirjan ohjaajana (LT Venla Lehti). Ajankohtaisesti ohjauksessani on yhteensä kuusi väitöskirjaprojektia, joiden aiheet liittyvät päihdekäyttöön tai rahapeliongelmiin. Lisäksi olen ohjannut useita lääketieteen opiskelijoiden syventäviä opintoja. Vuonna 2013 sain Suomen Medisiinariliitolta ja Lääkäriseura Duodecimilta ”Vuoden syväriohjaaja” -palkinnon.  


VÄITÖSKIRJA

Predictors and Correlates of Substance Use among Young Men. The Longitudinal “From a Boy to a Man” Birth Cohort Study. Annales Universitatis Turkuensis D 803. 23.5.2008.


TUTKIMUS- JA OPETUSPALKINNOT

Poster of the Day – Prize 13th Association of European Psychiatrist  (AEP) Congress 2005

Young Psychiatrist Fellowship 14th Association of European Psychiatrist  (AEP) Congress 2006

Young Psychiatrist Scholarship 15th Association of European Psychiatrist  (AEP) Congress 2007

Väitöskirjapalkinto: Vuoden paras päihdelääketieteellinen väitöskirja.  Päihdelääketieteen yhdistys 2009


ALKUPERÄISJULKAISUT

 1. Pöyhönen M, Niemelä S, Herva R. Risk of malignancy and death in neurofibromatosis. Arch Pathol Lab Med. 1997;121:139-143.
 2. Niemelä S, Sourander A, Poikolainen K, Elonheimo H, Helenius H, Sillanmäki L, Multimäki P, Parkkola K. Adaptive functioning, psychopathology and service use among 18-year-old adolescent boys with drunkenness-related alcohol use. Alcohol Alcohol 2006;41:143-150. (IF 2.061).
 3. Niemelä S, Sourander A, Poikolainen K, Helenius H, Sillanmäki L, Multimäki P, Parkkola K, Piha J, Kumpulainen K, Almqvist F, Moilanen I. Childhood predictors of drunkenness in late adolescence among males. A 10-year population-based follow-up study. Addiction. 2006;101:512-521. (IF 4.080)
 4. Sourander A, Elonheimo H, Niemelä S, Nuutila AM, Helenius H, Sillanmäki L, Piha J, Tamminen T, Kumpulainen K, Moilanen I, Almqvist F. Childhood Predictors of Male Criminality. A Prospective Population-based Follow-up Study From Age 8 to Late Adolescence.  J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2006;45:578-586. (IF 4.767).
 5. Elonheimo H, Niemelä S, Parkkola K, Multimäki P, Helenius H, Nuutila AM, Sourander A. Police-registered offenses and psychiatric disorders among young males. The Finnish “From a Boy to a Man” birth cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2007;42:477-84. (IF 1.944)
 6. Sourander A, Jensen P, Rönning JA, Elonheimo H, Niemelä S, Helenius H, Kumpulainen K, Piha J, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F. Are Childhood Bullies and Victims at Risk of Criminality in Late Adolescence? The Finnish “From a Boy To a Man” Study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:546-52. (IF 3.656)
 7. Sourander A, Jensen P, Rönning JA, Niemelä S, Helenius H, Sillanmäki L, Kumpulainen K, Piha J, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F. What is the early adulthood outcome of boys who bully or are bullied in childhood? The Finnish from a boy to a man study. Pediatrics 2007;120:397-404. (IF 4.473)
 8. Sourander A, Jensen P, Davies M, Niemelä S, Multimäki P, Helenius H, Kumpulainen K, Piha J, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F. Who is At Greatest Risk for Adverse Long-term Outcomes? The Finnish From a Boy to a Man Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007;46:1148-61. (IF 4.655)
 9. Sourander A, Niemelä S, Santalahti P, Helenius H, Piha J. Changes in psychiatric problems and service use among 8-year-old children: a 16-year population-based time-trend study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008;47:317-27. (IF 4.845).
 10. Niemelä S, Sourander A, Elonheimo H, Poikolainen K, Wu P, Helenius H, Piha J, Kumpulainen K, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F. What predicts illicit drug use versus police-registered drug offending? Findings from the Finnish "From a Boy to a Man" birth cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2008;43:697-704. (IF 1.959)
 11. Goodwin RD, Sourander A, Duarte CS, Niemelä S, Multimäki P, Nikolakaros G, Helenius H, Piha J,Kumpulainen K, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F. Do mental health problems in childhood predict chronic physical conditions among males in early adulthood? Evidence from a community based prospective study. Psychol Med 2009;39:301-11. (IF 5.012)
 12. Rønning JA, Sourander A, Kumpulainen K, Tamminen T, Niemelä S, Moilanen I, Helenius H, Piha J, Almqvist F. Cross-informant agreement about bullying and victimization among eight-year-olds: whose information best predicts psychiatric caseness 10-15 years later? Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2009;44:15-22. (IF 2.052)
 13. Niemelä S, Pilowsky DJ, Susser ES, Sourander A, Helenius H, Kumpulainen K, Piha J, Tamminen T, Moilanen I,Almqvist F.Childhood antecedents for subsequent cigarette smoking among males. The Finnish “From a Boy to a Man” Study. J Child Psychol Psychiatry. 2009;50:343-51. (IF 4.983)
 14. Elonheimo H, Niemelä S, Nuutila AM, Helenius H, Sillanmäki L, Parkkola K, Sourander A. Psychosocial Correlates of Crime Types among Adolescent Males. The Finnish “From a Boy to a Man Study”. Nord J Psychiatry. 2009;63:292-300. (IF 0.992)
 15. Brunstein Klomek A, Sourander A, Niemelä S, Kumpulainen K, Piha J, Tamminen T, Almqvist F, Gould MS. Childhood Bullying Behaviors as a Risk for Severe Suicide Attempts and Completed Suicides. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2009;48:254-61. (IF 4.983)
 16. Sourander A, Brunstein Klomek A, Niemelä S, Haavisto A, Gyllenberg D, Helenius H, Sillanmäki L, Kumpulainen K, Tamminen T, Moilanen I, Piha J, Almqvist F, Gould M. Childhood Predictors of Completed and Severe Suicide Attempts. Findings From the Finnish 1981 Birth Cohort Study. Arch Gen Psychiatry. 2009;66:398-406. (IF 12.257)
 17. Sourander A, Rønning J, Brunstein Klomek A, Gyllenberg D, Kumpulainen K, Niemelä S, Helenius H, Sillanmäki L, Tamminen T, Moilanen I, Piha J, Almqvist F. Childhood Bullying Behavior, and Later Psychiatric Hospital and Psychopharmacological Treatment: Findings From the Finnish 1981 Birth Cohort Study. Arch Gen Psychiatry. 2009;66:1005-1012. (IF 12.257)
 18. Lampi KM, Sourander A, Gissler M, Niemelä S, Rehnström K, Pulkkinen E, Peltonen L, Von Wendt L. Brief report: validity of Finnish registry-based diagnoses of autism with the ADI-R. Acta Paediatr 2010;99:1425-8. (IF 2.073)
 19. Gyllenberg D, Sourander A, Niemelä S, Helenius H, Sillanmäki L, Piha J, Kumpulainen K, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F Childhood Predictors and later Psychiatric Hospital Treatment. Findings from the Finnish Nationwide 1981 Birth Cohort Study. Eur Child Adolesc Psychiatry 2010;19:823-33 (IF 2.821)
 20. Niemelä S, Sillanmäki L, Sourander A. Psychosocial risk factors for cigarette smoking among 18-year-old males. A nationwide study. Psychiatria Fennica 2010.  
 21. Niemelä S, Brunstein-Klomek A, Sillanmäki L, Helenius H, Piha J, Kumpulainen K, Moilanen I, Tamminen T, Almqvist F, Sourander A. Childhood bullying behaviors  at age eight and substance use at age 18 among males. A nationwide prospective study. Addict Behav. 2011;36:256-60. (IF 2.522)
 22. Lehti V, Sourander A, Klomek A, Niemelä S, Sillanmäki L, Piha J, Kumpulainen K, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F. Childhood bullying as a predictor for becoming a teenage mother in Finland. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2011;20:49-55 (IF 2.821)
 23. Elonheimo H, Sourander A, Niemelä S, Helenius, H. Generic and Crime Type Specific Correlates of Youth Crime. A Finnish Population-Based Study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol.  2011;46:903-14. (IF 2.696)
 24. Lampi KM, Banerjee PN, Gissler M, Hinkka-Yli-Salomäki S, Huttunen J, Kulmala U, Lindroos J, Niemelä S, Rihko M, Ristkari T, Saanakorpi K, Sarlin T, Sillanmäki L, McKeague IW, Surcel HM, Helenius H, Brown AS, Sourander A. Finnish Prenatal Study of Autism and Autism Spectrum Disorders (FIPS-A): Overview and Design. J Autism Dev Disord. J Autism Dev Disord. 2011;41:1090-6.(IF 3.341)
 25. Niemi-Mustonen P, Patja K, Rautava P, Aromaa M, Niemelä S, Sillanpää M. Vanhempien tupakointikäyttäytyminen – Seurantatutkimus perheen esikoislapsen raskausajasta 15 ikävuoteen. Suomen Lääkärilehti 2010;65:3135-3139.
 26. Gyllenberg D, Sourander A, Niemelä S, Helenius H, Sillanmäki L, Piha J, Kumpulainen K, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F Childhood Predictors of the Use and Cost of Antidepressant Medication before age 24. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50:406-15 (IF 6.444)
 27. Lehti V, Niemelä S, Åkerlund M, Sillanmäki L, Helenius H, Piha J, Kumpulainen K, Tamminen T, Moilanen I, Almqvist F, Sourander A. Childhood Predictors of Becoming a Teenage Mother among Finnish Girls. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012;91:1319-25 (IF 1.771)
 28. Sourander A, Koskelainen M, Niemelä S, Rihko M, Ristkari T, Lindroos J. Changes in adolescents mental health and use of alcohol and tobacco: a 10-year time-trend study of Finnish adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012;21:665-71 (IF 2.821)
 29. Joutsa J, Saunavaara J, Parkkola R, Niemelä S, Kaasinen V. Extensive abnormality of brain white matter integrity in pathological gambling. Psychiatry  Res. 2011;194:340-6. (IF 2.768)
 30. Joutsa J, Martikainen K, Niemelä S, Johansson J, Forsback S, Rinne JO, Kaasinen V. Increased medial orbitofrontal [18F]fluorodopa uptake in Parkinsonian impulse control disorders. Mov Disord. 2012;27:778-82 (IF 4.505)
 31. Joutsa J, Johansson J, Niemelä S, Ollikainen A, Hirvonen MM, Piepponen P, Arponen E, Alho H, Voon V, Rinne JO, Hietala J, Kaasinen V. Mesolimbic dopamine release is linked to symptom severity in pathological gambling. Neuroimage 2012;60:1992-9 (IF 6.608)
 32. Jaakkola E, Kaasinen V, Siri C, Martikainen K, Cilia R, Niemelä S, Joutsa J. Impulse Control Disorders are Associated with Multiple Psychiatric Symptoms in Parkinson's Disease. J Parkinsons Dis. 2014;4:507-15
 33. Joutsa J, Voon V, Johansson J, Niemelä S, Bergman J, Kaasinen V.  Dopaminergic function and intertemporal choice. Submitted


Julkaisut kotimaisissa julkaisusarjoissa

 1. Niemelä S. Alkoholideliriumin hoito. Erikoislääkäri 2006;16:114-9.
 2. Niemelä S, Poikolainen K, Sourander A. Miten nuorten päihteiden käyttöön voi puuttua? Suomen Lääkärilehti. 2008;40:3297 – 3304
 3. Mikkonen A, Niemelä S, Koivumäki V, Heinisuo AM, Salokangas RKR. Joustava opioidikorvaushoito vastaa lisääntyvään hoidontarpeeseen. Suomen Lääkärilehti. 2008;23: 2161-65.
 4. Niemelä S. Rokottamalla päihteettömäksi? Pääkirjoitus. Aikakauskirja Duodecim 2008;124:2515-6.
 5. Raevuori A, Niemelä S, Keski-Rahkonen A,  Sourander A. Syömishäiriöiden varhaiset riskitekijät. Aikakauskirja Duodecim 2009;125:38-45
 6. Lehti V, Niemelä S, Sourander A. Teiniraskauteen liittyvät psykososiaaliset tekijät. Suomen Lääkärilehti 2010;33:2573 - 2576
 7. Niemelä S. Päihdehäiriöiden varhainen tunnistaminen on haaste terveydenhuollolle. Pääkirjoitus. Suomen Lääkärilehti 2012;67:395
 8. Niemelä S. Opioidien määrääminen on taitolaji. Suomen Lääkärilehti 2013;50-52:3296
 9. Niemelä S. Alkoholiriippuvuuden hoito. Katsausartikkeli. Erikoislääkäri 2013;4:116-121.
 10. Niemelä S. Päihdepsykiatrisen potilaan lääkehoito. Katsausartikkeli. Aikakauskirja Duodecim 2013;129:2071-8.
 11. Niemelä S, Mikkonen A. Tunnista lääkkeiden väärinkäyttäjä ja päihdekäyttöön tulleet lääkkeet. Suomen Lääkärilehti 2014;6:624-627
 12. Niemelä S. Opioidireseptorin salpaajat alkoholiriippuvuuden hoidossa. Suomen Lääkärilehti 2014;23:1730-1733


OPPIKIRJAN KAPPALEET 

 1. Niemelä S. Nuorten päihdeongelmat: preventio ja psykososiaalinen hoito. Kirjassa: Irti päihdeongelmista – tutkimuksia ehkäisyn ja hoidon menetelmistä. Edita ja Alkoholi- ja huumetutkijain seura 2009.
 2. Niemelä S. Nuorten alkoholinkäyttö. Kirjassa: Alkoholiriippuvuus. Duodecim 2010.
 3. Niemelä S. Masennus ja päihteet. Kirjassa: Masennus. Duodecim. 2010
 4. Niemelä S. Alkoholi ja kehittyvä keskushermosto – Viinan kirot nuorten aivoille. Kirjassa: Kuin kala verkossa – Ihminen ja alkoholi. Prometheus kustannus Oy, Helsinki. 2012
 5. Niemelä S. Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen ja hoito. Kirjassa: Opiskelijaterveys. Duodecim 2011.
 6. Niemelä S. Palkkiohoito. Kirjassa: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim 2012.
 7. Ylitalo S ja Niemelä S. Huumeiden käyttäjien yhteisöhoito. Kirjassa: Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim 2012.


KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET

 1. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2010. www.kaypahoito.fi
 2. Huumeongelmaisen hoito.Käypä hoito -suositus. uomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä, työryhmän jäsen.  Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2012. www.kaypahoito.fi


Lisäksi olen toiminut Aikakauskirja Duodecimin Psykiatrian erikoislääkäriuutisten toimittajana vuodesta 2008 lähtien.


Sivu päivitetty syyskuussa 2014


Turun yliopiston promootio 24.5.2009 Kuva: Turun yliopisto

© Solja Niemelä 2014