LÄÄKÄRIKOULUTTAJA

profiilikuva-muurola


LÄÄKÄRIKOULUTTAJAN ERITYISPÄTEVYYS

Olen suorittanut Suomen Lääkäriliiton lääkärikouluttajan erityispätevyyden vuonna 2012. Koulutusohjelmaa koordinoi Lääketieteen Koulutuksen yhdistys r.y. 

Olen myös  suorittanut Yliopistopedagogiikan opintoja (25op) TY:n kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.


PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS

Toimin päihdelääketieteen erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana sekä päihdelääketieteen erityispätevyyttä suorittavien lääkärien ohjaajana sekä lähikouluttajana. 

Päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille Suomessa laillistetuille lääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä. Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on lääkäri-tutkinnon lisäksi hyväksytysti suoritettu päihdelääketieteen erityispätevyysohjelma ja kuulustelu. Päihdelääketieteen yhdistys r.y. vastaa erityispätevyysohjelman toteutumisesta.


kortteet-luusua.jpg 


© Solja Niemelä 2014