LÄÄKÄRIKOULUTTAJA

profiilikuva-muurola


LÄÄKÄRIKOULUTTAJAN ERITYISPÄTEVYYS

Olen suorittanut Suomen Lääkäriliiton lääkärikouluttajan erityispätevyyden vuonna 2012. Koulutusohjelmaa koordinoi Lääketieteen Koulutuksen yhdistys r.y. 

Olen myös  suorittanut Yliopistopedagogiikan opintoja (25op) TY:n kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.


PÄIHDELÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS

Toimin päihdelääketieteen erityispätevyystoimikunnan puheenjohtajana sekä päihdelääketieteen erityispätevyyttä suorittavien lääkärien ohjaajana sekä lähikouluttajana. 

Päihdelääketieteen erityispätevyyteen tähtäävä pätevöitymisohjelma on tarkoitettu kaikille Suomessa laillistetuille lääkäreille, jotka ovat Suomen Lääkäriliiton jäseniä. Edellytyksenä erityispätevyyden saamiselle on lääkäri-tutkinnon lisäksi hyväksytysti suoritettu päihdelääketieteen erityispätevyysohjelma ja kuulustelu. Päihdelääketieteen yhdistys r.y. vastaa erityispätevyysohjelman toteutumisesta.


PSYKIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS

Ajankohtaisesti työskentelen psykiatrian professorina Oulun yliopistossa ja koulutan psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä Lapin sairaanhoitopiirin tulosalueella. Psykiatrian erikoislääkärikoulutus Rovaniemellä toteutuu ns. Oulun yliopiston satelliittikoulutuksena. Psykiatriaan erikoistumiseen liittyvät yliopistopalvelut voi kokonaisuudessaan suorittaa Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa. Psykiatrian erikoislääkärikoulutusohjelman vaatimukset löytyvät Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutuksen opinto-oppaasta

LSHP:n erikoislääkärikoulutukseen sisältyvät Oulun yliopiston psykiatrian klinikan erikoistuvien tiistaiseminaarit videoyhteyksin. Tämän lisäksi LSHP:n erikoistuvilla on oma lukupiiri, jossa käsitellään tenttilehtien artikkeleita, tenttikirjallisuutta ja potilastapausselostuksia. Osallistun kliinisille kierroille niillä osastoilla tai poliklinikoilla, joilla työskentelee erikoistuvia lääkäreitä. Lisäksi jokainen erikoistuva lääkäri saa henkilökohtaisesti ns. bedside-opetusta. LSHP:n psykiatrian tulosalueella erikoistuvien viikkotyöajasta on suositusten mukaisesti n. 15-20% koulutusta. 

Lisäksi LSHP:ssa toimii Lapin Päihdeklinikka, jossa on mahdollista suorittaa päihdelääketieteen erityispätevyyspalveluita ohjauksessani. 


PÄIHDELÄÄKETIETEEN OPETUS LÄÄKETIETEEN OPISKELIJOILLE

Olen toiminut päihdehoidon kliinisenä opettajana Turun yliopistossa 2008-2013.  Tuona aikana loin TY:n lääketieteellisen tiedekuntaan monimuoto-opetuksena toteutettavan päihdelääketieteen opintokokonaisuuden sekä useita valinnaisia kursseja. 

Toimin TY:n lääketieteellisen tiedekunnan päihdetyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmään kuului opetushenkilökunnan lisäksi opiskelijajäseniä sekä YTHS:n edustajia. Laadimme yhdessä Suomen ensimmäisen yliopisto-opiskelijoille suunnatun päihdeohjelman,jonka pohjalta on laadittu myös Turun yliopiston opiskelijoiden päihdeohjelmasuositus.


kortteet-luusua.jpg 


© Solja Niemelä 2014